Liymy

Excel menu maken


2, ga naar een leeg of nieuw werkblad in het Excel document. Functies toevoegen aan Office werkbalk, klik op het pijltje aan de rechterkant van de werkbalk. Ga naar het tabje van I nstellingen en kies bij toestaan voor, lijst. Kies voor de optie alleen cellen opmaken met. In dit geval gaat het om een bedrijf dat enkele vestigingen in Nederland heeft. Bij cel A4 zie je nu een pijltje en kan je kiezen uit het lijstje dat je net gemaakt hebt. 13, klik op het tabblad "Error Alert" (Foutmelding). 16 Klik op "OK. Het document met titel " Een dropdown-menu maken in Excel " van ccm ( t/ ) is onder voorwaarden van de Creative commons-licentie gepubliceerd. U kunt meerdere regels voor voorwaardelijke opmaak maken in én bestand. In het eerste werkblad komt jouw dropdown-lijst te staan, het tweede werkblad wordt gebruikt voor de waarden voor de keuzelijst. Elk item komt in een eigen cel, en in dezelfde kolom. Spelen in, excel met voorwaardelijke opmaak redactie office

Excel tip - keuzelijst in Excel maken. Voor formules of bij het filteren van lijsten is het een must dat gegevens op een eenduidige manier worden ingevoerd. Wanneer in bijvoorbeeld een actielijst de status van een onderdeel de ene keer als cola Open wordt aangegeven en de andere keer als Todo is het heel lastig om een. Dropdown menu in, excel - bakkercomputeropleiding Eigen menu in Office - easy template Excel en Word templates

Deze optie is krijgen in Word te vinden onder verzendlijsten etiketten, klik met de rechtermuisknop op de optie etiketten, een snelmenu verschijnt, kies voor toevoegen aan werkbalk Snelle toegang, de optie etiketten is nu toegevoegd aan de werkbalk. Bijvoorbeeld, typ de items in alfabetische volgorde om het dieten makkelijker te maken voor de gebruikers van het werkblad om bepaalde waarden te vinden. Door de opties nog een keer aan te klikken verdwijnen deze opties weer uit het menu. 3, typ een lijst met items waarvan je wilt dat die in de vervolgkeuzelijst moet komen. In het tabje, foutmelding kies je voor. 11 ga naar het vakje "Source" (Bron en typ een is-gelijk teken, gevolgd door de naam die je aan de vervolgkeuzelijst hebt gegeven. Boven in het scherm bevindt zich de office knop. 9 Klik op het tabblad "Settings" (Instellingen) in het dialoogvenster. Excel tips trucs - keuzelijst in, excel - easy template

Citroensapdieet - afvallen experts

Het gebruiken van een vervolgkeuzelijst in een Microsoft, excel spreadsheet kan het invoeren van gegevens vaak een stuk efficiënter en eenvoudiger maken, waarnaast het ook mogelijk is om een beperkt. U kunt meerdere regels voor voorwaardelijke opmaak maken in én bestand.

8 Klik op het tabblad "Data" (Gegevens) en selecteer "Data validation" (Gegevensvalidatie) in de groep "Data tools" (Hulpmiddelen voor gegevens). 8, klik op "Data" (Gegevens) en selecteer "Data validation" (Gegevensvalidatie). Deze how-to leert je hoe. Handig bijvoorbeeld wanneer je een enquête moet maken. Of kies voor een lichtere of witte kleur zodat het minder helemaal niet opvalt. De eigen menubalk is een feit. Bekijk ook, artikel oorspronkelijk gepubliceerd door, christinaccm. De opties met een vinkje worden weergegeven in de werkbalk.

Excel tips trucs - keuzelijst in, excel - easy template

Via een dropdown- menu kun je de content die een gebruiker in een bepaalde cel kan invoeren limiteren tot een serie. U kunt een vervolgkeuzelijst met geldige items (ook wel een vervolgkeuzemenu genoemd) invoegen in, excel om de gegevensinvoer te vereenvoudigen of om de invoer te beperken tot items die u definieert. In, excel kun je een dropdown menu maken die afhankelijk is van een ander dropdown menu. Dit doe je via gegevensvalidatie. Bekijk hier hoe je dit doet. Een vervolgkeuzelijst maken in, excel.

Alle sauna s en thermen met een

Deze how-to leert je hoe je in Microsoft. Excel een dropdown-lijst kunt maken, middels de functie gegevensvalidatie (Data validation).

Zorg er om te beginnen voor dat je twee werkbladen opent. Met de knop midden in te scherm kunnen de opties snel worden verplaatst. Bijvoorbeeld, als je een vervolgkeuzelijst wilt maken met een lijst van sporten, typ dan "honkbal" in cel A1, "basketbal" in cel A2, "voetbal" in cel A3, enzovoort. Door de opties aan te klikken verschijnen deze in de balk. Plaats deze lijst bijvoorbee. 15 Plaats een vinkje naast "Show error alert after invalid data is entered" (Foutmelding geven na het invoeren van ongeldige gegevens). Als je voor, waarschuwing kiest, is het voor gebruikers mogelijk om zelf andere gegevens (hier: een stad in Nederland) in te geven. Ze kunnen enkel kiezen uit de opties uit de lijst. Bij, foutmelding typ je de boodschap die jij wil dat er verschijnt wanneer gebruikers een foutieve notie ingeven (bijvoorbeeld: Dit is geen hoofdvestiging). Vond je dit een interessant artikel? In sommige gevallen kan het nodig zijn de kolom te verbreden om de gegevens in de cellen helemaal te laten zien. Als je bovenstaande stappen succes hebt uitgevoerd, moet je dropdown-menu nu klaar voor gebruik zijn.

  • Welk dieet past bij mij - dieten
  • Thermen m t verplichte
  • 800, calories diet Menu - diet and

  • Excel menu maken
    Rated 4/5 based on 654 reviews